Đầu Trang

Thông tin tổng quan

Cuộc thi viết về câu chuyện du lịch “Quảng Trị trong tôi”

Cuộc thi viết về câu chuyện du lịch “Quảng Trị trong tôi” do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức. Cuộc thi tìm kiếm những tác phẩm mới, hay về du lịch, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội; góp phần quảng bá hình ảnh, mảnh đất và con người Quảng Trị, nhằm thúc đẩy ngành du lịch Quảng Trị hồi phục nhanh chóng sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Đây là dịp để các đối tượng dự thi kể lại những câu chuyện, kỷ niệm, ký ức, hồi ức… có ý nghĩa về mảnh đất và còn người Quảng Trị. Đó là những câu chuyện của chính người viết hoặc được nghe kể lại nhưng có tính chân thực cao, qua đó cung cấp các góc nhìn mới, thú vị, sâu sắc về Quảng Trị.

Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, qua đó bồi đắp nhận thức về lịch sử, truyền thống cách mạng, văn hóa và tiềm năng du lịch Quảng Trị; góp phần bồi dưỡng, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc.